FacebookTwitter

Tarihçe

 Özel Seda anaokulu ülkemizin geleceği olmaya aday Atatürkçü, atılımcı, araştıran, düşünen, dünya ile iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, çağdaş ve sorgulayan, tutarlı, analitik, cesur, üretken, katılımcı, özgüvenli ve yurtsever bireylerini yetiştirmek ve topluma kazandırmak amacıyla  tarihinde eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.