FacebookTwitter

Eğitim Programları

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Okul öncesi eğitim çocuğun kendini tanıma sürecidir. Tüm çalışmalarımız bu sürecin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yöneliktir.

Seda Anaokulunda okul öncesi eğitim programı; çocukların tüm gelişim alanlarında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım, zihinsel) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme, merak ve  duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik çalışmalar yeniliklere açık,  esnek “ bireysel farklılıklara” önem verir niteliktedir. 2-6 yaş grubu için uygulanabilir olan programımızda çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.

 PROJE TABANLI ÖĞRENME ile öğrencilerin karşılaştıkları problemler üzerinde işbirliğine dayanarak ortaklaşa çalışmalar yapılabilmesini, disiplinler arası ilişkileri görebilmelerini , ürünün ve sürecin birlikte değerlendirmelerini sağlarken öğretmenin de bu çalışmalara rehberlik etmesine olanak sunulmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI” ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; işbirliği ve sorumluluk sahibi olmak, toplumsal kurallara uyma ve dayanışma, milli ve manevi değerlere saygı, takım ruhu vb.dir.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ  tüm yaş gruplarında aktif olarak uygulanmaktadır. Seda Anaokulunda çift yabancı dil uygulaması yapılmaktadır.