FacebookTwitter

Branşlar

YANANCI DİL


SEDA Anaokulu´nda yabancı dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerimizin uluslararası iletişim dili olan "İngilizce" ile ilk tanışmalarını zevkli bir deneyim haline getirerek çocuklarımızı dünya vatandaşı olmaya hazırlamaktır .İngilizcenin yanısıra orta ve büyük grupta İspanyolca eğitimi de yer almaktadır. Başlangıç noktamız, küçük yaş öğrencilerinin anadil duyarlılığını geliştirmek ve çocuklarımıza Türkçe´den başka bir dilin varlığını hissettirmek ve bu dilde iletişim kurmaya istekli olmalarını sağlamaktır.


MÜZİK VE ORFF


Bu etkinlikler ile öğrencilerimizin, müziğin insan yaşamındaki yerini ve önemini kavrayabilmeleri, duyuşsal gelişimlerini desteklemek, gelecekteki bilinçli ve kültürlü dinleyici potansiyelini yetiştirmek amaçlanmıştır. Çocuklarda müzik, hareket ve dil gelişimlerine çok büyük katkısı olan Orff Öğretisi yıl içinde sık sık kullanılarak günlük program içinde yer almaktadır.


GÖRSEL SANATLAR


"Görsel Sanatlar" etkinliğinin temel amacı, öğrencilerimizin sahip olduğu tüm bireysel özelliklere dayalı olarak ürettikleri çalışmalar ile kendilerini mutlu hissetmelerini, öğrenmeyi, üretmeyi eğlenceli bir yaşam biçimi olarak keşfetmelerini sağlamaktır.


HAREKET VE KOORDİNASYON


Bu etkinlikle öğrencilerimizin spora ilk adımlarını atarak fiziksel olarak kendi hareket yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve sporun yaşamlarına kattığı duygu ve becerilerin farkındalığını arttırmak ve enerjilerini doğru şekilde tüketmelerine rehberlik etmektedir.


SATRANÇ


"Satranç" etkinliğinin amacı, öğrencilerimizin planlı hareket edebilmelerini, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmelerini, kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğrenmelerini sağlamaktır.


MODERN DANS


"Modern Dans" etkinliği ile, öğrencilerimizin el ve ayak koordinasyonunu sağlamaları, müzik eşliğinde çeşitli figürlerle dans oluşturmaları ve özgüvenlerini geliştirmeleri ,grup halinde hareket etmeleri hedeflenmektedir.


HALK OYUNLARI


‘’Halk Oyunları’’ etkinliği ile el ayak koordinasyonu sağlamaları, müzik eşliğinde folklorik figürlerle toplu dans edebilmeleri ve özgüvenlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.