FacebookTwitter

Rehberlik

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri ve öğrenme yetileri üzerinde önemli bir yere sahiptir. Gelişim dönemleri içerisinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0 – 7 yaş arasında gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.


Çocukların bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli olan çalışmalar  UZMAN PSİKOLOG …………………. ….tarafından yürütülecektir.

Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde, öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önem taşımaktadır.

Anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak;

1. Çocukların okul uyumuna yardım, bireysel eğitim desteği ve bireysel farklılıkların takibi,

2. Eğitim ve gelişimi değerlendirme,

3. Davranış ve uyum sorunlarının takibi,

4. Aile danışmanlığı,

5.Seminer programları yapılacaktır.

HİZMET KATEGORİLERİ

Öğrencilere yönelik çalışmalar,

Ailelere yönelik çalışmalar,

Öğretmenlere yönelik çalışmalar,

Kurumun gelişmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları.

KULLANILACAK ARAÇ VE YÖNTEMLER

Sınıflarda sistematik gözlemler ve anekdotlar,

Test, ölçek ve envanterler,

Grup çalışmaları,

Aile işbirliği

Aile ile geribildirim ve değerlendirme görüşmeleri,

Oyun.